İnsan Kaynakları Formu

İşe Alım Süreçleri
  1. Hastanemize başvuran adaylarımız hastanemiz sekreterliğinden temin edeceği İş Başvuru Formu’nu bir adet vesikalık fotoğraf ile doldurup imzaladıktan sonra sekreterliğe teslim eder.

  2. Adaylarımız hastanemizin resmi web sitesi üzerinden de başvuru yapabilir.

  3. Hastane sekreteri eline ulaşan başvuruları mevcut iş deneyimine, eğitimine, doğum tarihlerine vb. kriterlere göre sınıflandırarak bir aday havuzu oluşturur ve bu havuzdan uygun adayların ilk değerlendirmelerini yapar. Adayların form ya da bilgilerini ilgili birim yöneticisine ulaştırır. İlgili birim yöneticisi mülakata çağrılmasını uygun gördüğü aday listesini hastane sekreterliğine bildirir.

  4. Mülakata çağrılması istenen adaylara telefon ya da e-posta ile ulaşılarak mülakata davet edilir. Mülakat sonrası olumlu bulunan adaylar iş teklifinde bulunmak için son görüşmeye davet edilir ve istihdam teklifinde bulunur.

  5. İşe başlamasına karar verilen aday özlük işlemleri için muhasebe birimine yönlendirilir.

  6. Aday işe başlarken kendisinden istenen evrakları eksiksiz olarak muhasebe birimine teslim eder. Belirli Süre veya Belirsiz Süreli İş Sözleşmesini imzalar. 

  7. Adayın işe başlamasından sonraki ilk 2 ay yasal deneme süresidir. Bu süreye oryantasyon eğitimi dahildir. Deneme süresi başarısız olan adayların iş akdi yönetim onayı ile fesih edilir. 


 
 
 
 
 

ATLAS HASTANESİ ik Resmi