Sisbel

ÇAĞRI MERKEZİ

(0216) 316 71 61

İdrar Kaçırma - İnkontinans


İdrar Kaçırma - İnkontinans


İdrar kaçırma son yıllarda önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır.Geçmişte idrar kaçırmayı sineye çekerek katlanan, erkek ve kadın hastalar, günümüzde artık bu durumun kaderleri olmadığı gerçeğini idrak etmiş olarak biz hekimlerin karşısına çıkmaktadırlar.

 

İdrar kaçırma, bireyin arzusunun dışında idrarını boşalttığı bir eylemdir. Bu durum istek dışı olduğuna göre, altta yatan bir bozukluğun sonucu olarak karşımıza çıkar. İdrar kaçırmanın en önemsenen olumsuzluğu toplumsal ortamda sıkıntı yaratması ve kişisel temizliğin sağlanmasında yarattığı zorluklardır.

 

Toplumda idrar kaçırma kadınlarda daha fazla görülmekte ki bu oran % 5 - 54 olarak bildirilmektedir. Erkeklerde ise % 2 - 24 civarında olduğu görülmektedir. İdrar kaçırmanın oluşumunda cinsiyetin dışında, yaş, aşırı kilo, hareketsizlik, algılama bozuklukları, ilaç

kullanımı,alkol,sigara vb. faktörler rol oynayabilir.

 

Hastalar belli bir yakınmayla sıkıntılarını tarif ederler. Bunları sıralayacak olursak;

 

Stres idrar kaçırma; idrarın istemsiz olarak öksürme, hapşırma,fizik aktivite, heyecanlanma gibi durumlarda kaçmasıyla görülürAncak bu durumda kaçan idrar miktarı birkaç damla olabildiği gibi bir peti ıslatabilecek boyutta da olabilir. Buradaki durum sfinkterin aşırı mobilitesi ve/veya interensek sfinkter yetersizliğidir.

 

Sıkışmayla idrar kaçırma ; aniden güçlü gelen ve kısa süre içinde çok daha fazla artan bir sıkışmayla birlikte idrarın tutulamaması sonucunda oluşan istem dışı bir kaçaktır ve idrarın kaçmaya başlamasını takiben hasta idrarın çoğunu boşaltana kadar kontrol sağlıyamaz. Bundan dolayı da ıslanma belirgin olur. Bu durumda detrusor aşırı aktivitesi görülür.

 

Karışık tipte idrar kaçırma ; adıyla da özdeşleşen bir biçimde, hem stres inkontinans, hem de acil sıkışma tarzında idrar kaçırmanın aynı anda oluşmasından ibarettir. Burada da haliyle hem detrusor aşırı aktivitesi hem de sfinkter mobilitesi/yetersizliği birliktedir.

 

İdrar kaçırmanın oluşumunda Yatkınlatırıcı faktörler olarak: Cinsiyet, Genetik, Irk-Kültür ve Çevre, Kollajen, Anatomik ve Nörolojik etkileşimler etkin gözükürken, şkırtıcı faktörler olarak niteliyeceğimiz etkiler ise: Doğum, Cerrahi, Pelvik kas/sinir hasarı, Radyasyon olarak belirtilebilir. Ayrıca ilerletici faktörler olarak açıklayabileceğimiz başlıklar ise: Beslenme, şişmanlık, Sigara Kullanımı, Aktivite Düzeyi, Tuvalet Alışkanlıkları, Sıvı Alımı, ilaç Kullanımı olarak sıralanabilir.

 

Stres idrar kaçırma  tedavisinde, kaçırmanın(inkontinans) şiddeti, eşlik eden pelvik relaksasyon olup olmadığı ve varsa bunun derecesi, daha önce geçirilmiş inkontinans operasyonu olup olmadığı, hastanın yaşı, medikal özgeçmişi, eğitim ve kooperasyon düzeyi, pelvik kas gücü ölçümü gibi faktörler göz önüne alınarak planlanır.

 

Buna göre, cerrahi tedavi ya da konservatif tedavi (Fiziksel elektriksel stimülasyon, biofeedback, egzersiz, vajinal konlar) seçeneklerinden uygun olanı seçilir. Cerrahi tedavi kararı verildiyse; SÜİ alt tipi ve beraberindeki pelvik relaksasyon bulgularının yanısıra, cerrahın deneyimli olduğu ameliyat teknikleri ameliyat şeklini belirlemede önem kazanır.

 

Opr. Dr. CENGİZ DEMİREL
ÜROLOJİ UZMANI 
20 Mart 2013 Çarşamba