Sisbel

ÇAĞRI MERKEZİ

(0216) 316 71 61

KURUMSAL

Herhangi bir işe girişte istenilen sağlık raporudur.  

Rapor Şekli: Sağlık Raporu

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
Aile hekimi Muayenesi

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:
Odyometre
SFT(Solunum Fonksiyon Testi)
Akciger grafisi
EKG
AKŞ(Açlık kan şekeri)
Kreatinin
SGT
Hemogram 

Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 16:00 Cumartesi: 09:00-13:00