Sisbel

ÇAĞRI MERKEZİ

(0216) 316 71 61

KURUMSAL

Gemilerde çalışmak isteyen personellerin gerek ilk muayeneleri gerekse periyodik muayenelerinin yapılması sonucunda verilen rapordur.

Rapor Şekli: Heyet Raporu

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
Psikiyatri Muayenesi
Ortopedi ve Travmatoloji Muayenesi
Göz Hastalıkları Muayenesi
Nöroloji Muayenesi
İç Hastalıkları Muayenesi
Kulak Burun Boğaz Muayenesi
Genel Cerrahi Muayenesi

Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
6 Adet Fotoğraf

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:
Elektrokardiyografi  
Odyometri  
Akciğer grafisi
Hemogram
Sedimantasyon
Kolesterol(Total)
Kolesterol(HDL)
Kolesterol(LDL)
Kolesterol(VLDL)
Trigliserid
Glukoz AKŞ(Açlık kan şekeri)
Kreatinin
SGOT
SGPT
GGT
Laktik Dehidrogenaz(LDH)
ALP
Üre
RF
HBsAg
Anti HIV(Elisa)
AntiHCV(Elisa)
Drug Abuse(Uyuşturucu Paneli)
TİT(Tam idrar tetkiki)

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 16:00 Cumartesi: 09:00-13:00

 

NOT: Sağlık raporu almaya elverişli olmadığı tespit edilenlere rapor ücreti iade edilmez.