Sisbel

ÇAĞRI MERKEZİ

(0216) 316 71 61

KURUMSAL

Özel servis taşıtlarını kullanan sürücülere verilen sağlık raporudur.

Rapor Şekli: Sağlık Raporu

Sağlık Kurulundaki Branşlar:
Göz Hastalıkları Muayenesi
İç Hastalıkları Muayenesi

Rapor İçin İstenilen Tahlil ve Testler:
Hemogram
Akciğer grafisi
AKŞ
Odyometri

Gerekli Evraklar:
Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
2 Adet Fotoğraf

Rapor Alım Tarih ve Saatleri:
Hafta içi her gün saat 09:00 - 16:00 Cumartesi: 09:00-13:00