Sisbel

ÇAĞRI MERKEZİ

(0216) 316 71 61

KURUMSAL

Kalite Komitelerimiz

   
SKS -KALİTE BİRİM SORUMLULARI-KOMİTE ÜYELERİ  - EKİPLER
   
BİRİM KALİTE SORUMLULARI  
Ayşe BULUT Kalite Direktörü / Başhemşire
Erol CURNAL Muhasebe Birim Kalite Sorumlusu
İlhami ŞENSOY Labaratuvar Birim Kalite Sorumlusu/hasta Hakları Soml.
Nuray ÇELİK Kadın Doğum Servisi Birim Kalite Sorumlusu
Enise ASAN Karma Servis Birim Kalite Sorumlusu
Yeter YILMAZ Yoğun Bakım Birim Kalite Sorumlusu
Hülya Korkut - Cahide AYDIN YDYB Ve Yenidoğan Birim Kalite Sorumlusu
Şenay PULLU Doğumhane  Birim Kalite Sorumlusu
Emine KOÇAL Acil Birim Kalite Sorumlusu
Gülay BULUT Radyoloji  Birim Kalite Sorumlusu
Saniye DEMİR Ameliyathane Birim Kalite Sorumlusu
Şeyda COŞKUN Eczane Birim Kalite Sorumlusu
Gürsel ATAR Endoskopi Birim Kalite Sorumlusu
Fatma GÜNER Çalışan Hakları Birim Kalite Sorumlusu
Recep KARTAL   Bilgi İşlem Birim Kalite Sorumlusu
Merve KURT  Tıbbi Sekreterlik Ve Arşiv Birim Kalite Sorumlusu
Emre CEBE Satın Alma Ve Teknik Srv Hizmetleri Birim KaliteSorum.
Merve BALTA Kalite Dökümantasyon Birim Kalite Sorumlusu
Şenol ULUTAŞ Temizlik İşleri Ve Atık Birim Kalite Sorumlusu
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTE ÜYELERİ  
Dr.İrfan AYKAÇ Dahiliye Uz. /Başhekim Yrd.
Dr. Metin KÜÇÜKİBRAHİMOĞLU Anestezi Uzmanı 
Dr.Mehmet Faruk ÇOBANOĞLU Mikrobiyoloji Uzmanı
Ayşe Bulut Kalite Direktörü  / Başhemşire
Neriman GÜNER ÜLTAY Hastane Müdürü
Solmaz IŞIK  Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi
Nuray ÇELİK Yataklı Servis Sorumlusu
İlhami ŞENSOY Labaratuvar  Sorumlusu
Emine KOÇAL Acil Servis Sorumlusu
Tuncay TAVACI Eczacı
Recep KARTAL Bilgi İşlem Sorumlusu
Merve BALTA Dökümantasyon Sorumlusu
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ  
Dr. İrfan AYKAÇ Başhekim Yrd./Dahiliye Uzmanı
Ayşe BULUT Kalite Direktörü/Başhemşire
Dr.Servet Zekai GENCAY İş Yeri Hekimi
Erce BAYKAL İş Güvenliği Uzmanı 
Neriman GÜNER Hastane Müdürü
Solmaz IŞIK  Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
İlhami ŞENSOY Laboratuvar Sorumlusu
Yeter YILMAZ Anestezi Teknikeri
Gülay BULUT Röntgen  Teknikeri
Nuray ÇELİK Kadın Doğum Servisi Sorumlusu
ENFEKSİYON KOMİTESİ  
Ayşe BULUT Kalite Direktörü/Başhemşire
Dr.Mehmet Faruk ÇOBANOĞLU Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr.Sedat SEZEN Ortopedi Uzmanı 
Dr.Hüseyin Cavit AYDOĞDU Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Tuncay TAVACI Eczacı
Neriman GÜNER Hastane Müdürü
İlhami ŞENSOY Laboratuvar Sorumlusu
Solmaz IŞIK  Enfeksiyon Hemşiresi 
TRANSFÜZYON KOMİTESİ  
Dr.Gökhan GÜNAY Transfüzyon Sorumlu Hekimi
Dr.Metin KÜÇÜKİBRAHİMOĞLU  Anestezi Uzmanı 
Dr.Hüseyin Cavit AYDOĞDU Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Dr.N.Sibel ESTİ  Kadın Doğum Uzmanı
Dr.Sedat SEZEN Ortopedi Uzmanı
Ayşe BULUT Kalite Direktörü / Başhemşire
İlhami ŞENSOY Laboratuvar Sorumlusu
Nuray ÇELİK Servis Sorumlu Hemşiresi
Solmaz IŞIK  Enfeksiyon Hemşiresi 
Enise ASAN Servis Sorumlu Hemşiresi
EĞİTİM KOMİTESİ  
Dr. İrfan AYKAÇ Başhekim Yrd./Dahiliye Uzmanı
Ayşe BULUT Kalite Direktörü/Başhemşire
Neriman GÜNER ÜLTAY Hastane Müdürü
İlhami ŞENSOY Laboratuvar Sorumlusu
Merve BALTA Kalite Dökümantasyon Sorumlusu
Solmaz IŞIK  Eğitim  ve Enfeksiyon Hemşiresi
TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ  
Dr. İrfan AYKAÇ Başhekim Yrd./Dahiliye Uzmanı
Ayşe BULUT Kalite Direktörü/Başhemşire
Erce BAYKAL Çalışan Güvenliği Uzmanı
Neriman GÜNER ÜLTAY Hastane Müdürü
Soner TAŞDEMİR Güvenlik Görevlisi
Emre CEBE Teknik Servis /Tıbbi Cihaz Sorumlusu
İLAÇ YÖNETİM EKİBİ   
Dr İrfan AYKAÇ Başhekim Yrd./Dahiliye Uzmanı
Dr. Cengiz DEMİREL Farmakovijilans sorumlu hekimi
Dr. Mehmet Faruk ÇOBANOĞLU Mikrobiyoloji Uzmanı
Tuncay TAVACI Eczacı
Ayşe BULUT Kalite Direktörü /Başhemşire
Cahide aydın Farmakovijilans Sorumlu Hemşiresi
Solmaz IŞIK  Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi
Merve BALTA Dökümantasyon sorumlusu
PEMBE KOD EKİBİ   
Dr İrfan AYKAÇ Başhekim Yrd./Dahiliye Uzmanı
Ayşe BULUT Kalite Direktörü/Başhemşire
Neriman GÜNER  Hastane Müdürü
Nuray ÇELİK Kadın Doğum Sorumlu Hemşiresi
Mahmut Doğan ERKAN Teknik Servis Elemanı
Soner TAŞDEMİR Güvenlik Elemanı
Cahide AYDIN -Hülya KORKUT YDYB Ve Yenidoğan Birim Kalite Sorumluları
Şenay PULLU Doğumhane  Sorumlu Ebesi
Şenol ULUTAŞ Temizlik Personel Sorumlusu
MAVİ KOD  YETİŞKİN EKİBİ  
DR Uğur KARADAVAN Acil Hekimi
Ayşe BULUT Kalite Direktörü /Başhemşire
Emine KOÇAL Hemşire
Gürsel Atar Att
Yeter YILMAZ  Anestezi Teknisyeni
Soner TAŞDEMİR Güvenlik Görevlisi
Songül ALIŞKAN  Temizlik Personeli 
Şenol ULUTAŞ    Temizlik Personeli
MAVİ KOD ÇOCUK EKİBİ  
Dr.Hüseyin Cavit AYDOĞDU Çocuk Hastalıkları Uzmanı
Ayşe BULUT Başhemşire/Kalite Direktörü
Emine KOÇAL Hemşire
Nuray ÇELİK  Hemşire
Cahide AYDIN  Hemşire
Yeter YILMAZ Anestezi Teknisyeni
Soner TAŞDEMİR Güvenlik Görevlisi
Şenol ULUTAŞ  - Songül ALIŞKAN Yrd.Personel
ÇALIŞAN HAKLARI GÜVENLİĞİ BİRİMİ  
Fatma GÜNER AKÇAY Çalışan Hakları Ve güvenliği Sorumlus
BEYAZ KOD EKİBİ  
Dr. Uğur KARADABAN Acil Hekimi
Dr.İrfan AYKAÇ  Başhekim Yrd./Dahiliye Uzmanı
Ayşe BULUT Başhemşire/ Kalite Direktörü
Neriman GÜNER ÜLTAY Hastane Müdürü
M.Yalçın KARA Medikal Muhasbe Sorumlusu
Soner TAŞDEMİR   Güvenlik Görevlisi
BİNA TURU ve ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ  
Ayşe BULUT Kalite Direktörü/Başhemşire
Neriman GÜNER  Hastane Müdürü
Merve BALTA Kalite Dökümantasyon Sorumlusu
TIBBİ ATIK SORUMLU PERSONELLERİ  
Şenol ULUTAŞ Temizlik Personeli
Songül ALIŞKAN Temizlik Personeli
Cumhur YILDIRIM Temizlik Personeli
GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL SORUMLULARI  
Elif NİSGAVLİOĞLU Anestezi Tekn.
Saniye DEMİR Ameliyathane Sorumlusu
Kübra VERDİ Ameliythane Hemşiresi
Duygu ŞİMŞEK Ameliyathane Hemşiresi
Nuray ÇELİK Servis Sorumlu Hemşiresi
Enise ASAN  Servis Sorumlu Hemşiresi
HBTC SORUMLULARI  
İlhami ŞENSOY Labaratuvar Sorumlusu
HBTC KULLANAN BİRİM SORUMLULARI  
Yeter YILMAZ Anestezi Tekn.
Nuray ÇELİK  Hemşire
Hülya KORKUT  Hemşire
Cahide AYDIN  Hemşire
Enise ASAN  Hemşire
Emine KOÇAL  Hemşire
ÇALIŞAN ÖNERİLERİ DEGERLENDİRME EKİBİ  
Dr.İrfan AYKAÇ Başhekim Yrd./Dahiliye Uzmanı
Ayşe BULUT Kalite Direktörü/Başhemşire
Neriman GÜNER ÜLTAY Hastane Müdürü
Fatma Güner Akçay Çalışan Hakları Ve güvenliği Sorumlusu
SOSYAL SORUMLULUK EKİBİ  
İrfan AYKAÇ Başhekim Yrd./Dahiliye Uzmanı
Ayşe BULUT Kalite Direktörü/Başhemşire
Neriman GÜNER ÜLTAY Hastane Müdürü
Solmaz IŞIK  Enfeksiyon Hemşiresi-eğitim hemşiresi
Nuray ÇELİK Hemşire
ilhami ŞENSOY Labaratuvar Sorumlusu-hasta hakları sorumlusu
ORGAN BAĞIŞI BİRİM SORUMLULARI  
Dr. Cengiz DEMİREL Üroloji Uzmanı
Emine KOÇAL Hemşire 
FARMAKOVİJİLANS SORUMLU Hemşire  
Dr. Cengiz DEMİREL Üroloji Uzmanı
Cahide AYDIN Hemşire
RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ  
Dr.Nukhet DEMİROK Radyoloji Uzmanı
Dr İrfan AYKAÇ Başhekim Yrd./Dahiliye Uzmanı
Ayşe BULUT Başhemşire/ Kalite Direktörü
Gülay BULUT Radyasyon Güvenliği Sorumlusu
Solmaz IŞIK  Enfeksiyon Hemşiresi
BİLGİ GÜVENLİĞİ VE YAZILI DONANIM EKİBİ  
Dr.İrfan AYKAÇ Başhekim Yrd./Dahiliye Uzmanı
Ayşe BULUT Kalite Direktörü/Başhemşire
Neriman GÜNER Hastane Müdürü
Recep KARTAL  Bilgi İşlem Sorumlusu
ARŞİV SORUMLULARI  
Merve BALTA Dökümantasyon sorumlusu
Merve KURT  Tıbbi Sekreter
ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ   
Ayşe BULUT Kalite Direktörü/Başhemşire
Neriman GÜNER Hastane Müdürü
Solmaz IŞIK  Enfeksiyon Hemşiresi
Merve BALTA Kalite Dökümantasyon Sorumlusu
HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLUSU   
İlhami ŞENSOY Hasta Hakları Birim Sorumlusu
RİSK YÖNETİMİ EKİBİ  
İrfan AYKAÇ Başhekim Yrd./Dahiliye Uzmanı
Ayşe BULUT Kalite Direktörü
Neriman GÜNER Hastane Müdürü
Solmaz IŞIK  Enfeksiyon Hemşiresi